Uw zorgdossier

Uw persoonlijke gegevens en de afspraken die we met u maken, leggen we zorgvuldig vast in uw zorgdossier. U vindt daar uw zorgovereenkomst, uw zorg- of ondersteuningsplan, uw afspraken en uw persoonlijke gegevens. Tot dit zorgdossier, ook wel Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) genoemd, heeft u toegang via deze website. De informatie staat bij Caren Zorgt en is digitaal goed beveiligd. Het is alleen door u in te zien en door de mensen die deze informatie nodig hebben. U kunt er ook vragen stellen of zaken doorgeven, zoals een adreswijziging. Komt er een einde aan uw samenwerking met Blinkers, dan blijft uw zorgdossier 15 jaar lang bewaard.