Praktische informatie

Thuiszorg gaat het best als uw zorgverlener goed op de hoogte is van uw situatie en uw wensen. Bijvoorbeeld als u afwezig bent, wat voor medicijnen u gebruikt of als er nare dingen gebeuren. Hier ziet u hoe wij daarmee omgaan.

Hier onder vindt u onze digitale brochure cliëninformatie.

 • Als er bij u iets verandert

  Wilt u een afspraak afzeggen of veranderen? Meldt u dat dan tenminste 24 uur van tevoren. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat of om een andere redenen een tijdje niet thuis bent. Ook als er iets verandert in uw conditie horen we dat graag. Bent u niet thuis terwijl er wel een afspraak staat, dan zijn we genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Bij overmacht geldt dat natuurlijk niet.

 • Als uw zorgverlener voor een dichte deur staat

  Zorgverleners komen bij u thuis en bellen op het afgesproken tijdstip bij u aan. Mogelijk kunt u niet zelf opendoen. In dat geval kunt u een sleutel of de toegangscode bij ons in bewaring geven. Wij hanteren een vast protocol en een stappenplan voor als u de deur niet opendoet of als de zorgverlener om een andere reden niet naar binnen kan.

  Doet u normaal wel open maar blijft de deur nu gesloten en is er niets bijzonders te zien, dan zal de zorgverlener eerst aanbellen, op het raam tikken, naar binnen kijken of uw telefoonnummer bellen. Levert dat niets op, dan benadert hij of zij de buren of de door u opgegeven contactpersoon om te overleggen. De zorgverlener zal in geen geval zonder uw toestemming alleen uw huis binnengaan.

  Vermoedt de zorgverlener dat er iets ernstigs aan de hand is en is er geen sleutel, dan belt hij of zij het alarmnummer 112 en wacht op hulp. De zorgverlener informeert ook Blinkers. Alle calamiteiten worden geregistreerd in het digitale meldingssysteem en gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 • Reanimatie

  Het kan voorkomen dat u om uw gezondheid of kwaliteit van leven niet wilt worden gereanimeerd bij een acute hartstilstand. In dat geval kunt u een wilsverklaring tot niet-reanimeren vastleggen. Dat is een moeilijke en persoonlijke beslissing. Het is raadzaam om dit goed te bespreken met uw huisarts, uw familie en de mensen om u heen. Een wilsverklaring tot niet-reanimeren wordt opgenomen in uw zorgdossier.

 • Medicijngebruik

  Als u medicijnen krijgt, is het voor u en voor uw zorgverlener belangrijk om te weten welke middelen dat zijn en op welke momenten u die moet innemen. Het gaat om uw gezondheid en om uw veiligheid. Daarom is het goed een aantal tips in acht te nemen, zodat er misverstanden ontstaan of er fouten worden gemaakt.

  Vertel welke medicijnen u gebruikt, zodat uw zorgverlener met u mee kan kijken of alles klopt.

  Bespreek in een medicijngesprek wat u zelf doet en waar u hulp bij nodig hebt. Soms kan dat ook veranderen, bijvoorbeeld als u een operatie heeft gehad.

  Bespreek welke hulp er nodig of mogelijk is bij het innemen van uw medicijnen, bijvoorbeeld als het gaat om de goede dosering of als het lastig is om te doen, zoals met oogdruppels.

  Bewaar uw medicijnen veilig en op de juiste manier. Zodat ze goed blijven en geen gevaar opleveren voor anderen. Uw zorgverlener kan u adviseren.

  Zorg dat medicijnen die u niet meer gebruikt veilig worden ingeleverd bij de apotheker. Dat is beter voor het milieu en dan vormen ze geen risico meer voor u en anderen.

 • Mishandeling en huiselijk geweld

  Blinkers is alert op ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Bij een vermoeden van mishandeling of geweld vragen we zo nodig advies aan bijvoorbeeld de huisarts of Veilig Thuis. Dat is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en mishandeling. Als het kan bespreken we de situatie met de cliënt. Het doel is steeds om het geweld te stoppen en het slachtoffer bij te staan. Voelt u zich onveilig? Neemt u dan alstublieft contact op met onze Blinkers-locatie.

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden