Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op ondersteuning door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (afgekort: CVP Wzd).

Er zijn vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoeren, Zorgstem coördineert de afstemming tussen de verschillende regio’s. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De Wet zorg en dwang heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • Wij luisteren naar uw verhaal
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen en verwijzen zo nodig door
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Doordat Blinkers locaties in meerdere regio’s heeft, zijn er CVP Wzd van meerdere uitvoerende CVP organisaties betrokken. De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zullen de locaties van Blinkers met enige regelmaat bezoeken. Er worden flyers met de gegevens van de eigen CVP Wzd op de locaties afgeven voor nieuwe cliënten.

Cvp WzdWanneer u niet weet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens met:

Barry Nugteren, instantiebeheerder CVP Wzd
06 – 40 53 90 66
b.nugteren@zorgstem.nl

Vragen over meer informatie

Algemene informatie over de Wet zorg en dwang en het cliëntenvertrouwenswerk kunt u vinden op de website van Zorgstem of via de website van de Rijksoverheid.

Downloads

Flyer Cliëntvertrouwenspersoon Wzd
Lees meer over Clientvertrouwenspersoon-Wzd.pdf

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden