Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaanbieder. Ze regelen de rechten en de plichten van Blinkers en van u. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel, dat altijd van toepassing is, en een module. Welke module dit is, hangt af van het soort zorg dat u krijgt. Zorgaanbieders die lid zijn van de brancheorganisatiea ActiZ of Zorgthuisnl gebruiken de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door: ActiZ en Zorgthuisnl (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, de stichting LOC en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten). U kunt de Algemene Voorwaarden lezen op deze website.

 U kunt in overleg met de zorgaanbieder andere afspraken maken over de zorg. Deze afspraken worden dan apart vastgelegd in het zorgplan. Het zorgplan wordt door de wijkverpleegkundige samen met u opgesteld.

Uw belangrijkste rechten

  • U ontvangt duidelijke informatie over de zorg van Blinkers. Deze informatie krijgt u op papier, mondeling of via de website.
  • U krijgt informatie over de zorg die vergoed wordt vanuit de verzekering.
  • U krijgt informatie over aanvullende diensten waaruit u kunt kiezen en die u zelf moet betalen. U bent niet verplicht om aanvullende diensten af te nemen.
  • Blinkers verantwoordt zich over de omgang met uw persoonlijke gegevens.
  • U heeft recht op veilige zorg en veilige hulpmiddelen.
  • Als u zorg krijgt van meer aanbieders, dan stemmen zij dat met elkaar af. Ook spreken zij af wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.

Uw belangrijkste plichten

  • U geeft de zorgaanbieder de benodigde informatie over onder andere uw gezondheid en de medicijnen die u op dat moment gebruikt.
  • U betaalt de rekeningen van de zorgaanbieder op tijd.
  • U zorgt dat de zorgverleners van de zorgaanbieder veilig hun werk kunnen doen.

Downloads

Algemene Voorwaarden VVT - Module Wijkverpleging
Lees meer over module-wijkverpleging.pdf
Algemene Voorwaarden VVT - Module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)
Lees meer over module-mpt-en-vpt.pdf
Algemene Voorwaarden VVT - Module Eerstelijnsverblijf (Zvw)
Lees meer over module-elv.pdf

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden