Klachten en meldingen

Mogelijk heeft u een klacht over de zorg of ondersteuning die u via Blinkers ontvangt. Wij horen dat graag van u, zodat we er iets aan kunnen doen. Blinkers heeft een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Onafhankelijk

Om ervoor te zorgen dat uw klacht correct en onafhankelijk wordt behandeld, is Blinkers aangesloten bij de klachtenregeling en klachtencommissie van Quasir. Via Quasir is Blinkers ook aangesloten bij de door de minister van VWS erkende Stichting Zorggeschil. In de overeenkomst met onze zelfstandige zorgverleners hebben we geregeld dat ook zij voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Logo Quasir

Als u een klacht hebt

Neemt u bij een klacht gerust contact op met uw zorgverlener of de Blinkers-locatie die uw zorg levert. In veel gevallen komen we er samen wel uit. Komen we er niet uit, of stapt u liever direct naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor bemiddeling, dan kunt u rechtstreeks terecht bij Quasir. Dat kan schriftelijk of per mail, onder vermelding van uw telefoonnummer:

Klachtenfunctionaris Quasir
Postbus 2914
3800 GK Amersfoort
Telefoon: 06 15 38 37 16
Mail: klachtenfunctionaris@quasir.nl

Incidenten

Soms kan er in de zorgverlening iets misgaan, waardoor er schade ontstaat of zou kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld als u de verkeerde medicijnen krijgt of als er tijdens het bezoek van uw zorgverlener iets vervelends gebeurt. Dan wordt er een Melding Incident Cliënt (MIC) gedaan. Uw zorgverlener is verplicht incidenten digitaal te melden bij Blinkers. Gaat het om een ernstige calamiteit, dan moet Blinkers deze melden bij de toezichthoudende instantie. Uw melding wordt ook opgenomen in uw zorgdossier.

U kunt ook zelf een incident melden. Dat gaat langs dezelfde weg als bij klachten. U bent welkom bij uw zorgverlener of uw Blinkers-locatie om de melding te bespreken. Maar u kunt ook altijd rechtstreeks naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris stappen. De contactgegevens vindt u hierboven.