Nieuws 1 oktober 2020

Bestuurlijke fusie van PrivaZorg en Fundis per 1 oktober 2020

De NZa en ACM hebben het voornemen tot samenwerking van Fundis en PrivaZorg goedgekeurd. Daarmee is de bestuurlijke fusie van beide ondernemingen per 1 oktober een feit. Met deze fusie wordt PrivaZorg een zelfstandig onderdeel van het netwerk van Fundis. Eind 2021 zal de juridische fusie plaats vinden.

De cliënten van PrivaZorg behouden hun zorg en zorgverlener(s). De activiteiten van de zelfstandige steunpunten zijn per 1 oktober overgenomen door PrivaZorg. Er zijn per 1 oktober alleen nog ‘eigen’ steunpunten. Op termijn zullen de zorgverleners van PrivaZorg de voordelen van samenwerking met Fundis ervaren: minder administratieve handelingen en meer zeggenschap in de zorgverlening, passend bij hun individuele keuze.

Op het centraal kantoor in Amersfoort gaan tientallen arbeidsplaatsen in de ondersteunende diensten bij PrivaZorg verdwijnen. Met de vakbonden en OR is een sociaal plan opgesteld dat voorziet in de begeleiding van-werk-naar-werk van medewerkers die hun baan verliezen.

Op 1 oktober wijzigt ook het bestuur en het toezicht van PrivaZorg. Jeroen Collette en Mik Breek, beiden in juni 2019 als tijdelijk bestuurder aangesteld door de Ondernemingskamer, beëindigen hun functie op 1 oktober. Jeroen Collette wordt tijdelijk opgevolgd door Guido Blom (directeur Fundis), in afwachting van de benoeming van een nieuwe directeur. Stichting PrivaZorg, waarvan Mik Breek bestuurder was, valt per 1 oktober onder stichting Fundis. De huidige leden van de Raad van Toezicht van PrivaZorg, bestaande uit Jeroen van Roon, voorzitter en de leden Justa Bos en Rinus van Riel, beëindigen hun taken per 1 oktober. De Raad van Commissarissen van Stichting Fundis neemt de taken van de Raad van Toezicht over.

In de beschikking van de Ondernemingskamer, waarin het terugtreden van de huidige OKbestuurders is geregeld, heeft de OK op hun verzoek ook de in 2019 door de toenmalige directie gestarte procedure (om een onderzoek te gelasten naar de gebeurtenissen bij PrivaZorg tussen 2017- 2019) beëindigd.

PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie met een bijzonder karakter. Ze werkt voor het overgrote deel met (1300) zelfstandige zorgverleners, zoals (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en thuishulpen. Vanuit lokale steunpunten in het midden en het zuiden van het land verzorgen zij ongeveer 2800 cliënten.

Dit bijzondere karakter zorgt ervoor dat PrivaZorg goed past bij Fundis, een netwerk van 22 organisaties met 4500 medewerkers die zorg leveren aan 12.000 kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Fundis is op zoek naar oplossingen voor de vergrijzing van Nederland. Een van de mogelijkheden is om nieuwe/andere vormen van arbeid te stimuleren; zodoende kunnen oudcollega’s wellicht weer aan de slag, maar dan met een status van zelfstandige. Fundis wil zich daarom, naast haar bestaande activiteiten, ook richten op het werken met zelfstandige zorgverleners, omdat die in haar visie een belangrijke schakel zijn voor de oplossing voor het tekort aan verpleegkundigen en verzorgers. Zij wil zelfstandige zorgverleners in staat stellen om met meer eigen regie in de zorg te blijven werken, passend bij de individuele keuze van de zorgverlener. Fundis ontwikkelt oplossingen om administratieve lasten voor zorgverleners te verlichten. Hierin vinden beide organisaties elkaar, en met de toevoeging van PrivaZorg aan haar netwerk heeft Fundis een stevige positie in het aanbod van thuiszorg door zelfstandige zorgverleners.

Meer nieuws

Nieuws 8 november, 2022

Datalek Carenzorgt

Lees meer over Datalek Carenzorgt
Nieuws 18 augustus, 2022

Blinkers tekent contract met intranetleverancier a&m impact.

Lees meer over Blinkers tekent contract met intranetleverancier a&m impact.
Nieuws 23 november, 2021

Cliënttevredenheidsonderzoek Blinkers

Lees meer over Cliënttevredenheidsonderzoek Blinkers

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

This will close in 0 seconds

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

This will close in 0 seconds

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

This will close in 0 seconds

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

This will close in 0 seconds