Disclaimer

Website disclaimer

Ondanks dat Blinkers de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Blinkers niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.
De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Voor advies raden wij aan altijd contact op te nemen met een van onze steunpunten. Blinkers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Blinkers aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. De website van Blinkers kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Blinkers worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Blinkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op betreffende websites.

De website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blinkers.

Email disclaimer

Onze e-mailberichten en bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In de berichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Blinkers. Als het bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. Blinkers spant zich ervoor in dat u juiste, volledige en tijdige informatie ontvangt. Blinkers kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van emailberichten. Blinkers is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlage.

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

Dit zal sluiten in 0 seconden

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

Dit zal sluiten in 0 seconden