Doorwerken na mijn AOW-leeftijd

Als u na uw pensioen doorwerkt, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U ontvangt wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever. Ook kunt u recht hebben op een ziektewetuitkering.

Wel of geen nieuw arbeidscontract
In de CAO VVT is geregeld dat uw contract eindigt als de AOW-leeftijd is bereikt. Wilt u toch blijven doorwerken, overleg dan met Blinkers over een nieuw contract.

AOW en pensioen

U ontvangt vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt een uitkering op grond van de AOW.

Uw inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd, wordt niet van de AOW afgetrokken.

Dit geldt ook voor pensioen die u evt. bij een particuliere verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten.

Daarnaast houdt de werkgever geen pensioenpremie meer in, dit betekent dat u netto meer salaris overhoudt.

Loonbelasting, premies en ziekengeld na de AOW-leeftijd

De werkgever houdt loonbelasting in als u na uw AOW-leeftijd doorwerkt.

Uw werkgever hoeft geen premies meer te betalen voor de:

Werkloosheidswet (WW) u houdt netto meer over.

Ziektewet

  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) u houdt netto meer over
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) u houdt netto meer over

Algemene Ouderdomswet (AOW)
U bent dus niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. U heeft nog wel recht op een ziektewetuitkering (ziekengeld), ook al betaalt de werkgever hiervoor geen premie meer. UWV verhaalt de kosten van deze uitkering op uw werkgever.

Werken na de AOW-leeftijd en ziekte

Wordt u als AOW-gerechtigde ziek? Dan moet uw werkgever uw loon maximaal 13 weken doorbetalen (dit was 2 jaar). Ook kan uw werkgever u tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte niet ontslaan.

Heeft u minder dan 13 weken of helemaal geen recht op loondoorbetaling bij ziekte?
Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal 13 weken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u werkt op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding of wanneer u werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode van 13 weken.

Bij ziekte hebben u en de werkgever een aantal verplichtingen om u weer aan het werk te helpen. Zo moet de werkgever proberen of u bij ziekte kunt re-integreren in het eigen bedrijf. Ook moet de werkgever maatregelen nemen zodat u zoveel mogelijk uw eigen of ander passend werk kan doen. Als werknemer heeft u de verplichting om
hieraan mee te werken.

De werkgever hoeft geen passend werk meer te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever. Hij hoeft ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

Tijdelijke contracten

Een reeks van opeenvolgende contracten wordt een keten genoemd. De zogenaamde ketenbepaling is voor tijdelijke contracten voor AOW-gerechtigden van toepassing. U mag als AOW-gerechtigde op maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt uw tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, tellen mee voor de keten. Ook moeten de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden gaat er een nieuwe keten lopen.

AOW en toeslagen

Uw inkomen en vermogen mag voor toeslagen (huur, zorg) niet te hoog zijn.

Kijk hiervoor op Belastingdienst | toeslagen

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met hr@blinkers.nl

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

This will close in 0 seconds

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

This will close in 0 seconds

Verzorgende IG zzp


Wij heben openstaande vacatures voor Verzorgende IG functies in de volgende steden:

Delft

Den Haag

Zoetermeer

This will close in 0 seconds

Helpende (plus) zzp


Wij hebben openstaande vacatures voor Helpende plus functies in de volgende steden:

  Maastricht

  Sittard

This will close in 0 seconds

Huishoudelijk medewerker zzp


Wij heben openstaande vacatures voor huishoudelijk medewerker functies in de volgende steden:

  Amstelveen

  Bergen op Zoom

  Hulst

  Terneuzen

  Zoetermeer

This will close in 0 seconds